28 November 2011

Autumn Theme Wedding Cupcakes
Happy Wedding for Indra & Soraya
26th of November 2011
at Padma Hotel - Rancabentang - Bandung

12 November 2011

Blue Navy & Green Wedding Cupcakes


Happy Wedding for Denny & Devi
November 12th, 2011
Yayasan Harapan Kasih
Mekar Wangi - Bandung